Solus d.o.o.
Hrvatskoselska 1, 10250 Lučko, Hrvatska
Telefon: +385 1 5604 891
e-mail: [email protected], [email protected]

OIB: 94199493045
MBS: 080075651
Porezni broj za Hrvatsku (PDV ID): HR94199493045
Transakcijski račun: HR5423400091110145051

NARUČIVANJE I KUPOVANJE PUTEM ECOFLOW WEBSHOPA
 
NAPOMENA: Usluge EcoFlow webshopa mogu koristiti samo osobe starije od 18 godina.
 
UVJETI KUPNJE
Ovi uvjeti prodaje definiraju postupak naručivanja, plaćanja, isporuke, povrata i reklamacije robe ponuđene na našim stranicama.
- Isporučitelj (Prodavatelj) je Solus d.o.o. (Hrvatskoselska 1, 10250 Lučko - Zagreb, OIB: 94199493045, telefon: 01/5604-891, email: [email protected]; [email protected])
- Kupac robe posjetitelj je webshopa koji odabere barem jedan proizvod, ubaci ga u košaricu, plati kreditnom karticom, virmanom (uplatnicom) u banci (pošti ili FINI) ili prilikom pouzeća, i pošalje narudžbu prodavatelju.
- Izražene su cijene maloprodajne s PDV-om (Zadržavamo pravo promjene cijena i pravo na pogrešku prilikom objave cijene.)
- Valuta je euro (EUR).
 
NARUČIVANJE
Proizvodi se naručuju kreiranjem web narudžbe (stavljanjem u "košaricu") na stranicama webshopa. Pokraj svakog artikla postoji opcija „DODAJ U KOŠARICU“. Kada željeni artikl dodate u košaricu otvorit će se prozor u kojem ćete moći odabrati količinu artikala. Ako ste u košaricu dodali krivi artikl, postoji opcija „X - OBRIŠI“ kojom artikl možete maknuti iz košarice. U košaricu možete ubacivati nove artikle po proceduri jednakoj onoj kojom ste odabrali prvi artikl. Kada sve artikle koje želite kupiti ubacite u svoju košaricu, možete je pregledati pritiskom na opciju "KOŠARICA", koja se nalazi u gornjem desnom dijelu EcoFlow webshopa. Ako ste odabrali sve što vam je potrebno, kliknite na opciju "PLAĆANJE".
Ako se po dolasku na stranicu niste prijavili, sada će se otvoriti stranica za prijavu na webshop. Ako ste novi kupac, slijedite proceduru za prijavu na EcoFlow webshop. Ukoliko ste već kupovali kod nas, u predviđena mjesta upišite vašu e-mail adresu i šifru. Nakon upisivanja podataka potrebnih za prijavu, potvrdite svoju prijavu klikom na opciju "PRIJAVA". Ako pošiljku treba dostaviti na adresu koja nije naznačena u korisničkim podacima, pritisnite opciju "Dostaviti na različitu adresu?". Možete odabrati plaćanje gotovinom, karticom ili virmanom. Nakon što završite s dosadašnjom procedurom kliknite na opciju "DALJE". Gotovinsko plaćanje vrši se prilikom preuzimanja artikla. Plaćanje virmanom vrši se putem banaka, pošte ili sličnih ustanova. Gotovinsko plaćanje smatra se plaćanjem prilikom preuzimanja paketa. Virmanom se smatra plaćanje putem banaka, pošta te sličnih ustanova. Plaćanje karticom odnosi se na kreditne kartice. Ako imate dvojbe oko plaćanja karticom, EcoFlow webshop ima certifikat sigurnosti. Plaćanje karticom u EcoFlow webshopu potpuno je sigurno te ne postoji opasnost od curenja ili krađe podataka. Plaćati možete VISA, MASTERCARD, DINERS, MAESTRO i VISA Premium karticama. Kad izaberete karticu kojom ćete plaćati, potrebno je upisati IME i PREZIME s kartice, broj kartice, i datum (mjesec i godina) do kojeg je kartica aktivna. Nakon toga možete odabrati opciju „NARUČITE“. Nakon što odaberete opciju "NARUČITE", otvorit će se prozor s porukom "Hvala, Vaša narudžba je zaprimljena", a podaci Vaše narudžbe će Vam biti poslani e-mailom. Ako želite, nalog možete isprintati. Kada EcoFlow isporuči vašu pošiljku, na mail će vam stići poruka sa informacijom da je pošiljka krenula prema adresi koju ste naznačili kao adresu za dostavu kupljenih artikala. Ako prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti sve rezervirane/prednaručene proizvode, isporučit će raspoložive te o tome obavijestiti kupca e-mailom odnosno telefonom zajedno s informacijom o dostupnosti i predviđenom roku za isporuku preostalih proizvoda te ako proizvode nije moguće naknadno isporučiti. Za kupljene, a neisporučene proizvode kupoprodajni se ugovor automatski raskida. Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari sukladno pozitivnim propisima, posebice sukladno Zakonu o obveznim odnosima Republike Hrvatske.

DOSTAVA
Uvjeti dostave Overseas / GLS / DPD:
Naručena roba dostavlja se do ulaza u stambeni objekt. Ako se radi o stambenoj zgradi, dostavljač nije obvezan nositi robu do kata na kojem se nalazi kupac već do ulaza u zgradu. Roba se dostavlja na području cijele Hrvatske koje pokriva Overseas / DPD / GLS dostavna služba. Dostavu vršimo putem OVERSEAS / GLS /DPD dostavne službe najčešće kroz 3-5 radnih dana.
Za pošiljke vrijednosti do 265,00 € (1997,00 kn) troškovi dostave naručene robe naplaćuju se iznosom od 4,00 € (30,14 kn). Za pošiljke vrijednosti preko 265,00 € (1997,00 kn) troškovi dostave se ne naplaćuju. Za teže pošiljke, naplaćuije se tržišna vrijednost dostave.

PLAĆANJE

Naručene proizvode s troškovima dostave (ako ih ima), kupac će prodavatelju platiti kreditnom karticom, pouzećem prilikom dostave robe (Overseas/GLS/DPD) ili virmanskom uplatom. U slučaju da kupac naruči robu i odbije je primiti, prodavatelj ima pravo tražiti od kupca nadoknadu poštanskih i vlastitih manipulativnih troškova.

SIGURNOST PLAĆANJA KREDITNIM/DEBITNIM KARTICAMA

Tajnost Vaših podataka je zaštićena i osigurana uporabom SSL enkripcije. Stranice za naplatu putem interneta osigurane su korištenjem Secure Socket Layer (SSL) protokola sa 128-bitnom enkripcijom podataka. SSL enkripcija je postupak šifriranja podataka radi sprječavanja neovlaštenog pristupa prilikom njihovog prijenosa. Time je omogućen siguran prijenos informacija te onemogućen nedozvoljen pristup podacima prilikom komunikacije između korisnikovog računala i servisa plaćanja, te obratno. Servis plaćanja i financijske ustanove razmjenjuju podatke uporabom virtualne privatne mreže (VPN), koja je zaštićena od neautoriziranog pristupa. Korišteni servis plaćanja je certificiran prema PCI DSS Level 1 sigurnosnom standardu propisanom Visa i MasterCard pravilima. Trgovac ne pohranjuje brojeve kreditnih kartica i brojevi nisu dostupni neovlaštenim osobama. Servis plaćanja je temeljen na 3-D Secure standardu koji trenutno nudi najsigurnije rješenje plaćanja kreditnim i debitnim karticama u internet okruženju. Ukoliko kartica korisnika sudjeluje u 3-D Secure programu od kupca će se tražiti dodatna provjera identiteta kao potvrda da upravo on koristi karticu.

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN 19/22), obavještavamo potrošače da svoje pisane prigovore mogu predati:
1. poštom- na adresu : Solus d.o.o., odjel podrške kupcima, Hrvatskoselska 1, 10250 Lučko - Zagreb
2. na e-mail adresu; [email protected]

Odgovornost za materijalne nedostatke proizvoda

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača (NN 19/22) na odnose između potrošača i trgovca  u slučaju materijalnog nedostatka na proizvodu se primjenjuju odredbe Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21) o odgovornosti za materijalne nedostatke.

PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA SKLOPLJENOG IZVAN POSLOVNIH PROSTORIJA ILI SKLOPLJENOG NA DALJINU
Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte te putem obrasca za jednostrani raskid ugovora (kojeg možete preuzeti OVDJE). Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana: (a) kada je vama ili trećoj osobi koju ste vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed – u slučaju sklapanja kupoprodajnog ugovora; (b) kada je vama ili trećoj osobi koju ste vi odredili, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe – u slučaju sklapanja ugovora koji se odnosi na više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki; (c) kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka robe – ako je ugovorena redovita isporuka robe kroz određeni vremenski period. Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena. Robu je potrebno poslati isključivo kurirskom službom na adresu Solus d.o.o. 10250 Lučko - Zagreb, Hrvatskoselska 1, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora. Izravne troškove povrata robe morate snositi sami.  Nemate pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako je:
1. ugovor o uslugama prodavatelj u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak kupca te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora ako usluga bude u potpunosti ispunjena
2. predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu, koje su izvan utjecaja prodavatelja, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava kupca na jednostrani raskid ugovora
3. predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji kupca ili koja je jasno prilagođena kupcu
4. predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe
5. predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave
6. predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima
7. kupac posebno zahtijevao posjet prodavatelja radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je kupac izrijekom zahtijevao, prodavatelj pruži i neke druge usluge odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom
8. predmet ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke
9. predmet ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije
10. ugovor sklopljen na javnoj dražbi
11. predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju, ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.
 

OPĆI JAMSTVENI UVJETI

Solus d.o.o. obavezuje se isporučiti robu s kompletnom dokumentacijom i pripadajućom joj ambalažom tj. kompletnu kakva je dobavljena od distributera. Dakako prema sadašnjem stanju tehnologije obje strane su svjesne da nije moguće garantirati 100% ispravnost komponenata kako hardversku tako i softversku te međusobnu kompatibilnost svih komponenata ponuđenih cjenikom.

Prilikom ostvarivanja prava na jamstvo potrebno je uz neispravnu komponentu priložiti sav potreban pribor koji je s robom, kao njen pripadak, dobiven pri kupovini iste (kablovi, dokumentacija i sl. i ostali pribor koji dolazi uz kupljenu robu) te kopiju računa kojom se potvrđuje kupnja. Uz to je potrebno navesti detaljan opis kvara kako bi se olakšala provjera samoga proizvoda.

Za pravilno i sigurno funkcioniranje uređaja, kupac je dužan izvršiti pravodobna ažuriranja te prodavatelj neće biti odgovoran za nedostatke koji proizlaze isključivo iz propuštanja instalacije ažuriranja. Za pomoć oko toga, slobodno nam se obratite.
Zamjena dijelova prije provjere ispravnosti navedenih nedostataka nije moguća, ako u cjeniku za navedenu grupaciju artikala nije drugačije navedeno (npr. u slučaju reklamacije  artikal  se  zamjenjuje  1  za  1  u  jamstvenom  roku).  Reklamacije  koje  se  šalju  paketnom  distribucijom  moraju  biti  propisno  upakirane  u  kartonsku ambalažu. Sve reklamacije nepropisno zapakirane ili one kod kojih je došlo do vidljivih mehaničkih oštećenja u transportu neće biti preuzete od strane Solus d.o.o. već će biti vraćene pošiljatelju o njegovom trošku. Iz povrata su isključeni svi proizvodi prema kojima se nije moguće odnositi kao da niste njihov vlasnik,  a  to  su  (printeri,  monitori,  računalni  programi  (software),  stolna  i  prijenosna  računala,  tablet  računala,  mobiteli  i  smartphone  uređaji,  TV  uređaji LCD/LED/Plasma, knjige, asortiman rabljene robe, proizvodi koje nije moguće dovesti u prvobitno stanje te proizvodi koji su od dana kupovine znatno promijenili cijenu). Ispravnost monitora se gleda prema ISO standardu s obzirom na to da svaki model ima određena odstupanja. Poklonjeni  artikli dobiveni u Solus d.o.o. nemaju jamstvo.

Jamstvo ne pokriva nedostatke, oštećenja i kvarove nastale nestručnim i nepravilnim rukovanjem. U nepravilno rukovanje su uključeni i propusti poput spajanja uređaja na izvore energije koji nisu propisani uputstvom za uporabu, te korištenje uređaja u nepredviđenim uvjetima i prostorima. Pravo na ostvarenje jamstva kupac gubi i u slučaju neovlaštenog popravljanja uređaja te isto tako popravka od strane treće neovlaštene osobe. Ako roba ima jamstveni list od ovlaštenog servisa kupcu se preporučuje da robu preda u ovlašteni servis na  rješavanje jamstva. To je brži i efikasniji način rješavanja jamstva obzirom na to da Solus d.o.o. samo prosljeđuje u ovlaštene servise. Solus d.o.o. zaprimit će svu robu, ali je vrlo vjerojatno da će u slučaju predaje robe u ovlašteni servis, reklamacija biti riješena u kraćem roku.

U slučaju da su svi proizvodi kupljeni i sastavljani u Solus d.o.o., a dolazi do određenih nekompatibilnosti, Solus d.o.o. će u dogovoru s kupcem pronaći rješenje za nastalu situaciju. Solus d.o.o. se obvezuje da će jamstvo za robu kupljenu u Solus d.o.o. riješiti u primjerenom roku na način da će proizvod biti popravljen ili zamijenjen proizvodom jednakih ili boljih karakteristika koje su bitne i relevantne za tu vrstu proizvoda. Ako dolazi do zamjene proizvoda, kupac dobiva i novo jamstvo sa novim proizvodom.

Prava iz jamstva ne utječu na prava kupca iz odgovornosti za materijalne nedostatke te ostala prava kupca temelju pozitivnih zakonskih propisa u Republici Hrvatskoj.

Jamstvo ne vrijedi ako je kvar ili oštećenje uzrokovano:

- transportom nakon isporuke
- nepravilnom montažom i/ili nestručnim rukovanjem
- neodržavanjem uređaja prema uputstvima proizvođača
- neprimjerenom radnom okolinom
- neispravnim električnim instalacijama, prenaponom ili strujnim udarom, višom silom (potres, poplava, udar groma)
- zbog ishabanosti samog artikla (vidljiva oštećenja od mogućih udaraca, ispadanja itd.)
- ako su skinute naljepnice s artikla (serijski broj, uputa o ugradnji, korištenju itd.)
- ako Solus d.o.o. utvrdi da je artikal korišten preko njegovih mogućnosti tj da je OVERCLOCKIRAN
- ako su vršene izmjene na artiklu tj stavljane zamjenske komponente na proizvod i on je promijenio izgled
- ugradnjom ili montažom komponente od strane neovlaštene osobe
- uz komponente ne dolaze uputstva na hrvatskom jeziku pošto su namijenjene za ugradnju isključivo od strane ovlaštene i stručne osobe

JAMSTVO VRIJEDI ISKLJUČIVO UZ JAMSTVENI LIST DOBIVEN UZ KUPLJENU ROBU. UZ PROIZVOD PREDAN NA REKLAMACIJU PREPORUČAMO I PREDAJU RAČUNA.
 
POPIS OVLAŠTENIH SERVISA
Na deklaraciji ili unutar svakog proizvoda nalazi se podatak o uvozniku i ovlaštenom servisu za isti.

IZVANSUDSKO RJEŠAVANJE POTROŠAČKIH SPOROVA
U slučaju spora između kupca i prodavatelja moguće je podnijeti prijavu Sudu časti Hrvatske gospodarske komore, Sudu časti Hrvatske obrtničke komore ili prijedlog za mirenje pri centrima za mirenje.
Postupak pred sudovima časti provodi se sukladno Pravilniku o Sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori i Pravilniku Suda časti pri Hrvatskoj obrtničkoj komori, kojima se propisuje da su članovi vijeća tih sudova, osim nezavisnih pravnih stručnjaka i predstavnika trgovaca, i predstavnici potrošača.
Mirenje pri centrima za mirenje provodi se sukladno odredbama Zakona o mirenju, te sukladno Pravilniku o mirenju centra za mirenje.
Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora uz suglasnost ministra nadležnog za zaštitu potrošača donijet će odluke o troškovima u postupcima pred Sudom časti Hrvatske gospodarske komore i Sudom časti Hrvatske obrtničke komore.
Prava iz jamstva ne utječu na ostala prava koja kupcu pripadaju po drugim pravnim osnovama.

TRAJANJE UGOVORA
Ugovor koji potrošač zaključi za kupoprodaju proizvoda i usluga je jednokratan ugovor koji je konzumiran isporukom robe ili usluge od strane trgovca te izvršenim plaćanjem od strane potrošača, a u slučaju da ne bude raskinut. Ovi Opći uvjeti poslovanja sastavni su dio zaključenog Ugovora potrošača i trgovca.

POTVRDA PRETHODNE OBAVIJESTI
Prihvaćanjem ovih općih prodajnih i jamstvenih uvjeta potvrđujete da ste primili prethodnu obavijest

RJEŠAVANJE SPOROVA
Platforma Europske komisije za rješavanje sporova preko interneta omogućava rješavanje sporova vezanih uz kupnju, kako u tuzemstvu tako i u inozemstvu.
Pristup platformi: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Trgovac trenutno ne sudjeluje predmetnim postupcima za online rješavanje potrošačkih sporova.


ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
Kupac dopušta Solusu uspostavljanje, upravljanje, održavanje i upravljanje dobivenim osobnim podacima. Podatke koje navedete na ovoj web stranici prikupljamo isključivo za interne svrhe ili izvršenje narudžbe. Obvezujemo se postupati s podacima u skladu s odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka i sve podatke koristiti isključivo za vlastitu evidenciju te ih ni u kojem slučaju nećemo prosljeđivati trećoj osobi. Više o zaštiti osobnih podataka pročitajte na kartici Politika privatnosti.